Asian Development Holding Company หรือที่รู้จักกันในชื่อ ADH เราเป็นบริษัท Developer ที่บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 10 ปี ADH เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยเริ่มธุรกิจทางแนวราบหลายโครงการในเมืองพัทยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนตลาดเป็นโครงการแนวดิ่ง โดยเริ่มจาก Condo Low-Rise ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้มีโครงการคอนโดทั้งในเมืองท่องเที่ยวทั้งพัทยาและหัวหินมากมาย อาทิเช่น High-Rise , Low-Rise และแนวราบ โดยมุ่งเน้นเรื่องความแตกต่าง ทุกโครงการของเราจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยยึดมั่นในแนวทางบริษัท ADH “ We Think more than Living ” เราจะให้คุณมากกว่าที่อยู่อาศัย และเราจะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไปเพื่อความสุขของลูกค้าของเรา เรามีเป้าหมายในการเติบโตเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมแห่งความน่าอยู่ เรามีความต้องการบุคลากรระดับคุณภาพ เพื่อเข้าร่วมเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงไปเคียงคู่กับเรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม - คอมมิชชั่นสำหรับพนักงานขาย - วันลาพักร้อนประจำปี - ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และอื่นๆ ตามโครงสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
A.D.Houses Co., Ltd.
40/11 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.adh.co.th
วิธีการเดินทาง
ใกล้กับ MRT ลาดพร้าว
ใช้งานแผนที่