บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2536 ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆส่งจำหน่ายต่างประเทศ 80 % และในประเทศอีก 20 %
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ(IPD/OPD) - วันลากิจจ่ายเงิน 5 วัน - วันหยุดพิเศษ(จ่ายเงิน)กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - ยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์การทำงาน - รถ รับ-ส่งพนักงาน - รางวัลพนักงานดีเด่น - รางวัลชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติงานดีพิเศษ - โบนัส - ปรับประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล - Canteen - เบี้ยขยัน - อบรมสัมนาและกิจกรรมต่าง ๆของบริษัทฯ - งานเลี้ยงปีใหม่
13 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 ซอยเทพกาญจนา
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: http://nrinstant.com/
ใช้งานแผนที่