บริษัทฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฯ (BOI) เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2551 ประกอบกิจการ ศูนย์กระจายสินค้าและซื้อมาขายไปอุปกรณ์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ พลาสติก ยาง เหล็ก ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เบี้ยขยัน 300,400,500,600,700 บาท - ค่าอาหาร วันละ 30 บาท - ค่าเดินทาง วันละ 40 บาท - ค่าตำแหน่ง - ค่าประสบการณ์ - ค่าทักษะความสามารถ - ประกันสังคม /ประกันชีวิต /ประกันสุขภาพ - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - โบนัส - ปรับเงินประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือ งานบวช/งานแต่งงาน/งานศพ/คลอดบุตร - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
700/866 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ใช้งานแผนที่