@ wa Ca'fe
เป็นบริษัทขายกาแฟ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 8,000-12,000 2. committion 3. ค่าเบี้ยขยัน 4. ค่าอาหารมื้อกลางวัน 5. ชุดฟอร์ม 6. ลาพักร้อน 8 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
@ wa Ca'fe
ใกล้ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ 34
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่