บริษัท ไบเล่คาลีฟอร์เนียโอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯเครื่องดื่มที่เปิดกิจการมากว่า 60 ปี ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินกู้ฉุกเฉิน
  • - เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบเล่คาลีฟอร์เนียโอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
57 หมู่ 2 ถ.นนทบุรี1 11000
เว็บไซต์: www.bireleythailand.com,www.bireleycot.com
ใช้งานแผนที่