บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท รถเช่า ทั้งระบบที่ได้รับมาตรฐานโลก ISO 9001-2000 จากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas Quality International)
ติดต่อ
บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2585/8 ถ.พระรามที่ 4 10110
เว็บไซต์: http://www.japanrent.co.th
ใช้งานแผนที่