บริษัท โบร แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบ จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการขยายการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลตามระบบ ISO9001:2000 นโยบายด้านการบริหารมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล
สวัสดิการ
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3. การเยี่ยมไข้พนักงาน (กรณีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล)
 • 4. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • 5. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 • 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส/งานบวช/เกษียณอายุ/งานศพ
 • 7. กิจกรรมสังสรรค์/ท่องเที่ยว/กีฬาสี ประจำปี
 • 8. เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)
 • 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (บางตำแหน่งงาน)
 • 10. เงินรางวัลประจำปี
 • 11. Commission+Incentive (เฉพาะส่วนงานขาย)
 • 12. การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • 13. รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทตามอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โบร แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
87/18 ม.3 ซ.วัดบางกร่าง (บางกร่าง 63) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 11000
เว็บไซต์: www.inkborland.com, www.comax.co.th
ใช้งานแผนที่