บริษัท โบร แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบ จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการขยายการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลตามระบบ ISO9001:2000 นโยบายด้านการบริหารมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. การเยี่ยมไข้พนักงาน (กรณีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล) 4. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 5. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส/งานบวช/เกษียณอายุ/งานศพ 7. กิจกรรมสังสรรค์/ท่องเที่ยว/กีฬาสี ประจำปี 8. เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน) 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (บางตำแหน่งงาน) 10. เงินรางวัลประจำปี 11. Commission+Incentive (เฉพาะส่วนงานขาย) 12. การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 13. รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทตามอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โบร แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
87/18 ม.3 ซ.วัดบางกร่าง (บางกร่าง 63) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 11000
เว็บไซต์: www.inkborland.com, www.comax.co.th
ใช้งานแผนที่