บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด
บริษัท Optic Square ผู้นำด้านร้านแว่นตาในประเทศไทยที่ได้รับรองระบบISO9001:2008 เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของบริษัท เกิดจากพนักงาน พนักงานของเราต้องมีความสุข พนักงานทุกคนอยู่กับเราเสมือนครอบครัวเดียวกัน บริษัทเติบโตพนักงานก็ต้องโตไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้Optic Square เป็นผู้ให้บริการร้านแว่นตาที่ดีที่สุดในประเทศไทย มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
สวัสดิการ
- เงินปันผลประจำปี - เงินกู้ฉุกเฉิน - ท่องเที่ยวต่างประเทศ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ซื้อสินค้าราคาพิเศษ - เงินรางวัลเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน - เงินรับขวัญบุตรคนแรก - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - เบี้ยกันดาร - วันลาหยุดเพื่อสมรส - วันหยุดพิเศษในวันเกิด - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลาเพื่อกิจธุระ - วันลาเพื่อศึกษาต่อ - วันลาเพื่อสอบ/เพื่อฝึกอบรม - วันลาฌาปณกิจ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร - ชุดฟอร์มพนักงาน - ประกันสังคมฯลฯ - พนักงาน Office ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.30 น. (ผ่านทดลองงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด
1/280-1 ถนนเลี่ยงเมืองแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120