บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด
บริษัท Optic Square ผู้นำด้านร้านแว่นตาในประเทศไทยที่ได้รับรองระบบISO9001:2008 เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของบริษัท เกิดจากพนักงาน พนักงานของเราต้องมีความสุข พนักงานทุกคนอยู่กับเราเสมือนครอบครัวเดียวกัน บริษัทเติบโตพนักงานก็ต้องโตไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้Optic Square เป็นผู้ให้บริการร้านแว่นตาที่ดีที่สุดในประเทศไทย มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
สวัสดิการ
 • - เงินปันผลประจำปี
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
 • - เงินรางวัลเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน
 • - เงินรับขวัญบุตรคนแรก
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • - เบี้ยกันดาร
 • - วันลาหยุดเพื่อสมรส
 • - วันหยุดพิเศษในวันเกิด
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - วันลาเพื่อกิจธุระ
 • - วันลาเพื่อศึกษาต่อ
 • - วันลาเพื่อสอบ/เพื่อฝึกอบรม
 • - วันลาฌาปณกิจ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ประกันสังคมฯลฯ
 • - พนักงาน Office ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.30 น. (ผ่านทดลองงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์)
ติดต่อ
บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด
1/280-1 ถนนเลี่ยงเมืองแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120