บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด
บริษัทผู้ประกอบกิจการปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัสขนาดใหญ่ รับจ้างจัดการปลูกไม้ยูคาลิปตัส จัดหาที่ดินโดยการเช่า ซื้อ และดำเนินกิจการสำนักงานรังวัดเอกชน
สวัสดิการ
  • 1.กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
  • 2.ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • 3. Incentive
  • 4.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส กระเช้าเยี่ยมเวลาป่วย เงินช่วยเหลือคนในครอบครัวเสียชีวิต
  • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันภัยชีวิต
  • 6.ลาพักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด
903 หมู่ 2 24120