บริษัท ไทยตงนิตติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทอผ้าไหมส่งออก มา นานกว่า25 ปี ต้องการผู้ร่วมงานเพิ่มเติม
สวัสดิการ
1. OT 2. อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยตงนิตติ้ง จำกัด
49/58-59 ม.12 ถนนวัดกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540