บริษัท โปรเทคนิคอล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทโปรเทคนิคอล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้าน IT การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเทคนิคอล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
731 อาคารพี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400