บริษัท โปรเทคนิคอล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทโปรเทคนิคอล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้าน IT การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเทคนิคอล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
731 อาคารพี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400