FROGSCREEN
ต้องการรับสมัครพนักงาน graphic design เพื่องานสกรีนเสื้อ สามารถใช้่โปรแกรม illustrator เเละ photo shopเป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 8,000 - 10,000
There are currently no positions available.
Contacts
FROGSCREEN
212/11 ซอยเศรษฐกิจ 31
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
See Map