บริษัท เอ็ม ที เค โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านบริการ ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางเรือ ทางอากาศ และทางรถไฟ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ปรับเงินเดือน และ ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม ที เค โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
116/72 อาคาร เอสเอสพี ทาวเวอร์ 2 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่