บ้านสิรีณ
Resort & Spa และนวดแผนไทย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม เมื่อบรรจุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บ้านสิรีณ
159/5 ซ.รัชดาภิเษก 46/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.baanserene.com
ใช้งานแผนที่