โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2533 สอนระดับชั้นอ.1-อ.3 ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาจาก สมศ ปีการศึกษา 2550 ในระดับ ดี-ดีมาก
สวัสดิการ
- ถ้าผ่านการทดลองงานจะได้รับการบรรจุเป็นครู และสามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองได้ รวมทั้งเงินกองทุนสวัสดิการครู 3 % - มีสวัสดิการค่าสอนพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม
815/49 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280