บริษัท สยาม เคมฟาส์ทแอร์โรว์สเปซ จำกัด
บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน บรรจุและตกแต่งสีสำหรับเครื่องบิน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม เคมฟาส์ทแอร์โรว์สเปซ จำกัด
667 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เขตประกอบการเสรี) นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.siam-kemfast.aero
ใช้งานแผนที่