บริษัท บิวคอนจำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 ดำเนิน ธุรกิจรับเหมาติดตั้งและออกแบบระบบไฟ้ฟ้า-สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล-ป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ- ระบายอากาศ ปัจจุบัน บริษัท บิวคอน จำกัด รับงานเหมาติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบสุขาภิบาล-ป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ เพื่อรองรับตลาดก่อสร้างที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
สวัสดิการ
- มีแบบฟอร์มพนักงาน - ค่าตำแหน่ง - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิวคอน จำกัด
398 ม.10 ซ.สุขุมวิท107 (แบริ่ง20)
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: WWW.BEWCON.CO.TH
ใช้งานแผนที่