บริษัท บิวคอนจำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 ดำเนิน
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งและออกแบบระบบไฟ้ฟ้า-สื่อสาร
ระบบสุขาภิบาล-ป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ-
ระบายอากาศ
ปัจจุบัน บริษัท บิวคอน จำกัด รับงานเหมาติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
ระบบสุขาภิบาล-ป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
เพื่อรองรับตลาดก่อสร้างที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
สวัสดิการ
  • - มีแบบฟอร์มพนักงาน
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันกลุ่ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิวคอน จำกัด
398 ม.10 ซ.สุขุมวิท107 (แบริ่ง20)
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: WWW.BEWCON.CO.TH
ใช้งานแผนที่