บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท ทรัพย์สถาพร ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2539 มีนโยบายหลักในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยนำผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น หัวมันสำปะหลังสด มันเส้น มาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นที่รู้จักในนามของ เอทานอล
ทรัพย์ทิพย์เป็น 1 ใน 15 บริษัทล่าสุดที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพให้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า "แก๊สโซฮอล์ " ซึ่งผลิตเป็นแบบ FUEL GRADE โดยมีกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน หรือประมาณ 66 ล้านลิตรต่อปีและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการนำกากที่เหลือจากการหมักแอลกอฮอล์ และน้ำเสียมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวิภาพ เพื่อใช้กับหม้อไอน้ำในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และยังรักษาสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 บริษัทฯได้ทำการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นทางด้านการตลาด และเงินทุนรวมถึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
สวัสดิการ
 • 1. ประกันอุบัติเหตุ-ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ
 • 2. ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
 • 3. เสื้อฟอร์มพนักงาน 4 ชุด
 • 4. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 5. โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 %
 • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8. เบี้ยขยัน 300-500 บาท
 • 9. ค่ากะ/ค่าล่วงเวลา
 • 10. งานเลี้ยงสังสรรค์,กิจกรรมนอกสถานที่
 • 11.บ้านพัก/ค่าที่พัก 1,500-2,000
 • 12.วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี
 • 13.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน) สูงสุด 6-15 วัน/ปี ตามอายุงานสะสมได้
 • 14.รางวัลอายุ ครบทุก 5,10,15,20,25,30 ปี ได้รับทองรูปพรรณ
 • 15.เงินปรับวุฒิการศึกษา
 • 16.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • 17.เยี่ยมไข้/คลอดบุตร
 • 18.หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์
2 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
แม่บ้าน บ้านผู้บริหาร
pinlocation
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
Safety & Environment Officer
pinlocation
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างองค์กร
ติดต่อ
49 ม.6
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์: 036-462-438-40 ต่อ 1101, 1108, 1102 หรือ 081-702-4873
แฟกซ์: 036-462-475
เว็บไซต์: www.sapthip.com
วิธีการเดินทาง
สำหรับการเดินทาง เดินทางได้จากรถตู้ที่ขนส่งหมอชิต 2 สายกรุงเทพ-ลำนารายณ์ หรือจากแผนที่ที่แนบค่ะ
ใช้งานแผนที่