บริษัท สยามอินทิเกรชั่นซิสเต็มส์ จำกัด เป็นกิจการของคนไทย ให้บริการออกแบบผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบทดสอบทางไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ SISTOMAT มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 มีความเติบโตต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความคิดทันสมัย พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานต่อไปนี้ www.sistomat.com
สวัสดิการ
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ - ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว, - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ต่างประเทศ - ค่าอาหาร - ข้าวกลางวันฟรี - กิจกรรม Happy Day - พักร้อนประจำปี 10-12 วัน - กีฬาประจำปี - สัมนาต่างจังหวัด - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
75/33 หมู่ 11
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.sistomat.com
ใช้งานแผนที่