บริษัท สยามอินทิเกรชั่นซิสเต็มส์ จำกัด เป็นกิจการของคนไทย ให้บริการออกแบบผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบทดสอบทางไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ SISTOMAT มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 มีความเติบโตต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความคิดทันสมัย พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานต่อไปนี้
www.sistomat.com
สวัสดิการ
 • - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว,
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ต่างประเทศ
 • - ค่าอาหาร
 • - ข้าวกลางวันฟรี
 • - กิจกรรม Happy Day
 • - พักร้อนประจำปี 10 วัน
 • - กีฬาประจำปี
 • - สัมนาต่างจังหวัด
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
75/33 หมู่ 11
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.sistomat.com
ใช้งานแผนที่
event langing page