บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 20 ปี ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ, รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ (ฝ่ายขายและการตลาดเป็นไปตามยอดขาย) 2. เงินปันผลประจำปี (ฝ่ายขายและการตลาดเป็นไปตามยอดขาย) 3. ปรับค่าจ้างประจำปี 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. พักร้อน 6 วัน/ปี 6. ลากิจ 7 วัน/ปี 7. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 18วัน/ปี 8. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 9. งานเลี้ยงปีใหม่ 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. อบรมสัมมนาภายนอก 12. รางวัลพนักงานดีเด่น 13. เบี้ยขยัน 14. ค่าล่วงเวลา 15. ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก 16. ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ 17. ค่าโทรศัพท์ 18. เบี้ยเลี้ยง 19. ค่าคอมมิชชั่น 20. ประกันสังคม 21. ประกันอุบัติเหตุ 22. ห้อง Fitness,โต๊ะพูล สำหรับพนักงาน 23. กิจกรรมผ่อนคลายสำหรับพนักงาน (โยคะ,Zumba Dance)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด
599 ม.10
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: http://www.welcraft.com
ใช้งานแผนที่