บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 20 ปี ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ, รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ (ฝ่ายขายและการตลาดเป็นไปตามยอดขาย)
 • 2. เงินปันผลประจำปี (ฝ่ายขายและการตลาดเป็นไปตามยอดขาย)
 • 3. ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. พักร้อน 6 วัน/ปี
 • 6. ลากิจ 7 วัน/ปี
 • 7. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 18วัน/ปี
 • 8. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • 9. งานเลี้ยงปีใหม่
 • 10. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 11. อบรมสัมมนาภายนอก
 • 12. รางวัลพนักงานดีเด่น
 • 13. เบี้ยขยัน
 • 14. ค่าล่วงเวลา
 • 15. ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก
 • 16. ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ
 • 17. ค่าโทรศัพท์
 • 18. เบี้ยเลี้ยง
 • 19. ค่าคอมมิชชั่น
 • 20. ประกันสังคม
 • 21. ประกันอุบัติเหตุ
 • 22. ห้อง Fitness,โต๊ะพูล สำหรับพนักงาน
 • 23. กิจกรรมผ่อนคลายสำหรับพนักงาน (โยคะ,Zumba Dance)
ติดต่อ
บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด
599 ม.10
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: www.welcraft.com
ใช้งานแผนที่