บริษัท กิฟุ เซอิคิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม โดยดำเนินการก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี แล้วที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตลอดไป ขณะนี้บริษัทฯ กำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมดำเนินงานในตำแหน่งต่าง ๆ
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี
 • - ข้าวฟรี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เงินช่วยเหลือค่าสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือรับขวัญบุคร
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ
 • - ค่าของขวัญสำหรับวันเกิด
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรประจำปี / Sport Day
 • - โบนัส
ติดต่อ
GIFU SEIKI (THAILAND) CO., LTD.
700/380 ม. 6 นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.gifuseiki.co.jp