ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาปังก้าเพื่อส่งออก และ กิจการฟาร์มครบวงจร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ปังก้า ฟาร์ม จำกัด
14 หมู่ 21 46120
เว็บไซต์: www.thaipanga.com www.dpcfoods.com
ใช้งานแผนที่