บริษัท ไทย ที อี เอส จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 โรงงานที่ 1 (F.1)ประกอบธุรกิจประเภทซ่อมแซมแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะและอนูมิเนียม ในส่วนของโรงงานที่ 2 (F.2) ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ โดยการลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้ บริษัท มีความประสงค์จะรับบุคคลากร เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาองค์กร ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน
 • - ค่าเดินทาง 35 บาท / วัน
 • - ค่าอาหาร OT 30 บาท / วัน
 • - ค่าเบี้ยขยัน 1000 บาท
 • - ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท ( อายุงานครบ 1 ปี )
 • - ค่ากะ 50 บาท / วัน
 • - ประกันสังคม
 • - เสื้อฟอร์ม
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - โบนัส
 • - ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท ไทย ที อี เอส จำกัด
129/78 ม.3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230