ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 โรงงานที่ 1 (F.1)ประกอบธุรกิจประเภทซ่อมแซมแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะเหล็กและอลูมิเนียม ในส่วนของโรงงานที่ 2 (F.2) ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ โดยการลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้ บริษัท มีความประสงค์จะรับบุคคลากร เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาองค์กร ดังนี้
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน - ค่าเดินทาง 35 บาท / วัน - ค่าอาหาร OT 30 บาท / วัน - ค่าเบี้ยขยัน 1000 บาท - ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท ( อายุงานครบ 1 ปี ) - ค่ากะ 50 บาท / วัน - ประกันสังคม - เสื้อฟอร์ม - ปรับเงินประจำปี - โบนัส - ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท ไทย ที อี เอส จำกัด
129/78 ม.3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230