บวรกรุ๊ป (บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด)
เป็นกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งในด้านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท และภาษีเงินได้ต่างๆ ตลอดจนรับว่าความ และดำเนินธุรกิจทางด้านบัญชี โดยรับจัดทำบัญชีให้แก่บริษัทต่างๆ ตรวจสอบระบบบัญชี ตลอดจนจัดทำงบการเงินประจำปี และบริการในด้านการวางแผนระบบบริษัท และบัญชี รวมทั้งจัดการและบริหารด้านอสังห์ริมทรัพย์ ทั้งโครงการจัดสรรค์ และอาคารสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บวรกรุ๊ป (บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด)
98/29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.bvg.co.th