บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในด้านการผลิตสายไฟฟ้า, สายเคเบิ้ล, สายโทรศัพท์ บริษัทฯ เปิดกิจการมามากว่า 35 ปี ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 17025 ISO 14000 มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - เงินปันผล
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินช่วย กรณี พนักงาน พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - เงินตอบแทนกรณีเกษียณอายุ
ติดต่อ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
35/1 ม.22 ถ.สุวินทวงศ์
ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: www.ctw.co.th
ใช้งานแผนที่