- บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราใบคู่ - บริษัท ซีดส์ เทค เคมีคอล จำกัด ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราสามใบ
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง - เบี้ยขยัน (ฝ่ายการตลาด) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต (กรณีอุบัติเหตุ - ฝ่ายการตลาด)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
7/19 หมู่11 ซ.ตลาดโพธิ์สุวรรณ ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.seedstech.com
ใช้งานแผนที่