สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -วันหยุดประจำปี -สอนภาษาเกาหลีให้เบื้องต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แดเคียวไทย จำกัด
287 อาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษมนูธรรม 10310
เว็บไซต์: www.enopi.co.th , www.daekyo.com
ใช้งานแผนที่