บริษัท วี เอส เค คอนซัมเมท จำกัด
VSK CONSUMMATE CO.,LTD, one of the market leaders in microscopes and optical products in Thailand. We are now offering job opportunity and career for qualified candidates in following positions:
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี เอส เค คอนซัมเมท จำกัด
53/69 ม. 5
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: wwww.vskconsummate.com