บริษัท เอลโม เทค จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และระบบวิศวกรรม ให้กับหน่วยงานเอกชน บริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลา 9 ปี ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังขยายธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่ความรู้ความสามารถที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
1. โบนัส 2. ปรับค่าจ้างประจำปี 3. พักร้อน 6-8 วัน/ปี 4. ประกันกลุ่ม Tokio (ชีวิต,อุบัติเหตุ,สุขภาพ,ทุพพลภาพ) 5. เงินช่วยเหลืองานศพ 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. ค่ารักษาพยาบาล 6,000 บาท/ปี 8. ค่าเดินทาง 9. ทุนการศึกษา 10. ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน 11. ของขวัญคลอดบุตรพนักงาน 12. ชุดยูนิฟอร์ม 3-5 ชุด/ปี 13. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,000-6,000 บาท/เดือน 14. ค่าทันตกรรม 2,000 บาท/ปี 15. ค่าโทรศัพท์ 16. กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี/ท่องเที่ยวต่างประเทศ 17. สัมมนาประจำปี 2 ครั้ง/ปี 18. กิจกรรมวันเกิดพนักงาน 19. กิจกรรมกีฬาสี 20. การฝึกอบรมพนักงาน 21. ลากิจ 5 วัน 22. ลาแต่งงาน, ลาบวช ฯลฯ 23. เงินกู้ยืมฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล 24. ค่าล่วงเวลาทำงาน 25. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ 26. วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ต่ำกว่า 15 วัน 27. เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท/เดือน 28. ห้องฝึกอบรม สันทนาการ 29. อุปกรณ์ Safety 30. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 31. รางวัลผลการปฎิบัติงานยอดเยี่ยม 32. รางวัลผล Time Attendance ยอดเยี่ยม
ติดต่อ
บริษัท เอลโม เทค จำกัด
68 ซอยศรีนครินทร์ 15 (ซอยรินรดา)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วิธีการเดินทาง
- ซอยศรีนครินทร์ 15 ก่อนทางเลี้ยวเข้ามอเตอร์เวย์ ตรงเข้าซอยประมาณ 200 เมตร (อยู่เลยคอนโดดิไอริสศรีนครินทร์)
ใช้งานแผนที่