บริษัท ข้าวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรซ์) จำกัด
ผลิตและส่งออกข้าวทั้งในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ข้าวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรซ์) จำกัด
345 ม.2
ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170