บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
ค้าปลีก-ส่ง วัสดุก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
36/70 ม.จันทิมาธานี
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110