Summer Restaurant Koh Samed
เราเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ต้องการผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และเชฟรุ่นใหม่ที่มีใจรักในด้านการบริการและด้านอาหาร
เจ้านายเป็นฝรั่งพูดไทยได้ใจดีมาก
สวัสดิการ
  • ทิป
  • OT.
  • วันหยุดประสัปดาห์
  • วันหยุดประจำปี
  • ที่พักและห้องน้ำส่วนตัว
  • อาหาร 3 มื้อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Summer Restaurant Koh Samed
อ่าวน้อยหน่า, เกาะเสม็ด
ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 20000