บริษัท โปรเฟสทรอนิกส์ จำกัด
หนึ่งในผู้ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยการบริหารงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรมให้ก้าวไกลสู่สากล ด้วยกลยุทธ์การผสมผสานการทำงานให้เปี่ยมประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทุกองค์กร คำนึงถึงการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งต้องดูแลการผลิตอย่างครอบคลุมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการนำไปสู่รายได้อันสูงสุดด้วยผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ บริการรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด มาตรฐานงานเป็นต่อ ราคาถูกไม่เป็นรองใคร
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายแรงงาน - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - PA - ชุดuniform - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเฟสทรอนิกส์ จำกัด
155/81 ม.10
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.profestronics.com
ใช้งานแผนที่