บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก บริหารสถานีบริการน้ำมัน และแก๊ส LPG มากกว่า 65 สาขา ครอบคลุมเกือบทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เอสโซ่” “เพียวไทย” อยู่ระหว่าง การขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้า เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หลากหลายตำแหน่ง "เพียวไทย" ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ร่วมงานของเรา และ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถเสมอ
สวัสดิการ
เรามิได้ตอบแทนแค่เพียงแค่รายได้ แต่เรายังให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เพื่อทำให้บุคลากรมีความสุขในชีวิตการทำงาน ดังนี้ สวัสดิการ Benefits & Welfare : สวัสดิการด้านชีวิตและสุขภาพ 1.ค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินประกันสุขภาพ 30,000-บาท/ปี (พนักงานและครอบครัว) 2.ประกันกลุ่ม Group Insurance ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ทุนประกัน 700,000-1,500,000 ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน IPD,ผู้ป่วยนอก OPD 800-1,200 บาท/วัน (พนักงานและครอบครัว) 3.ค่าทันตกรรม และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 3,000 บาท/ปี 4. ประกันสังคม 5. กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ 1. เงินช่วยเหลือค่าสมรส 2,500 - 4,000 บาท 2. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 6,000 - 7,000 บาท 3. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 4,000 - 12,000 บาท (พนักงานและครอบครัว) สวัสดิการกรณีประจำต่างจังหวัด 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด 300 - 400 บาท/วัน 2. ที่พักกรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่ 800 - 1,300 บาท/คืน
ติดต่อ
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.pumppure.com
ใช้งานแผนที่