บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก บริหารสถานีบริการน้ำมัน และแก๊ส LPG มากกว่า 65 สาขา
ครอบคลุมเกือบทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เอสโซ่”
“เพียวไทย” อยู่ระหว่าง การขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้า
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หลากหลายตำแหน่ง
"เพียวไทย" ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ร่วมงานของเรา
และ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถเสมอ
สวัสดิการ
 • เรามิได้ตอบแทนแค่เพียงแค่รายได้
 • แต่เรายังให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
 • เพื่อทำให้บุคลากรมีความสุขในชีวิตการทำงาน ดังนี้
 • สวัสดิการ Benefits & Welfare :
 • สวัสดิการด้านชีวิตและสุขภาพ
 • 1.ค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินประกันสุขภาพ
 • 30,000-บาท/ปี (พนักงานและครอบครัว)
 • 2.ประกันกลุ่ม Group Insurance
 • ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ทุนประกัน
 • 700,000-1,500,000
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน IPD,ผู้ป่วยนอก OPD
 • 800-1,200 บาท/วัน (พนักงานและครอบครัว)
 • 3.ค่าทันตกรรม และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 3,000 บาท/ปี
 • 4. ประกันสังคม
 • 5. กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ
 • 1. เงินช่วยเหลือค่าสมรส 2,500 - 4,000 บาท
 • 2. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 6,000 - 7,000 บาท
 • 3. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 4,000 - 12,000 บาท
 • (พนักงานและครอบครัว)
 • สวัสดิการกรณีประจำต่างจังหวัด
 • 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด 300 - 400 บาท/วัน
 • 2. ที่พักกรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่ 800 - 1,300 บาท/คืน
ติดต่อ
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.pumppure.com
ใช้งานแผนที่