บริษัท เซี่ย หยง เฉิงอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องจักร โดยใช้เครื่อง CNC ในกระบวนการผลิต ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - พักร้อน - โบนัส ( แล้วแต่ผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซี่ย หยง เฉิงอุตสาหกรรม
112 หมู่ 3 74110