ตามที่รัฐบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ แต่ การเดินทางไปยังเกาะสมุยมีอยู่เพียง 2 ทาง คือ เดินทางโดยเครื่องบิน และทางเรือเท่านั้น ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปสัญจรไปมา ระหว่างสุราษฎร์ธานีและ เกาะสมุย เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ เดินทางโดยเรือเป็นหลัก ดังนั้น บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด จึงเห็นเป็น โอกาสอันดีที่จะดำเนินโครงการ เรือเฟอร์รี่ แห่งใหม่ เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว และ ประชาชนทั่วไป ด้วยบริการที่ดี และคำนึงถึง ความปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยขจัด ปัญหา การคมนาคม ที่ล่าช้า ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการทำลาย ภาพพจน์ที่ดี ของเกาะสมุย ที่จะ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชั้นนำ อีกด้วย บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จึงได้ลงทุนสร้าง ท่าเรือแห่งใหม่ขึ้นที่ ต.บางน้ำจืด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี บริษัทฯมีความมั่นใจว่าสามารถดำเนิน โครงการนี้ ให้สำเร็จได้ เนื่องจากมี ประสบการณ์ในธุรกิจ เดินเรือมากว่า 16 ปี อีกทั้งบริษัทฯยังมีอู่ซ่อม และต่อเรือในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทฯที่จดทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการซ่อมทำและ บำรุงรักษาเรือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและ ได้มาตรฐานในการให้บริการ ในส่วนของบริเวณที่ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ ยังมี สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม มีระยะทางระหว่าง ผืนแผ่นดินใหญ่ ถึงเกาะสมุยเพียง 15 ไมล์ทะเล ประกอบกับเรือเฟอร์รี่ที่นำมาให้บริการ มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้การเดินเรือใช้ระยะเวลา เพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที ท่าเทียบเรือแห่งใหม่ของบริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.บางน้ำจืด อ.ดอนสัก มีเนื้อที่ถึง 45 ไร่ ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดสรรพื้นที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้สำหรับ รองรับลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่น อาคารที่พักผู้โดยสาร, มินิมาร์ท, ภัตตาคาร, ที่จอดรถ และบริการ รับฝากรถสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะนำรถยนต์ข้ามไปเกาะสมุย อีกด้วย ในส่วนของท่าเรือที่เกาะสมุย ทางบริษัทฯ ใช้ท่าเทียบเรือเทศบาลหน้าทอน สร้างโดย กรมเจ้าท่า และมอบให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในจุดนี้ทำให้เห็นว่า บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ มีศักยภาพในด้านการบริการที่สูงกว่า เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านใจกลางชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของเกาะสมุย
สวัสดิการ
- กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - ที่พักฟรี - ค่าครองชีพ - ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าอาหาร - ค่าเที่ยวสำหรับเรือ - โดยสารรถ/เรือ ฟรีรวมครอบครัว - พักผ่อนประจำปี 10 วัน - เงินโบนัสประจำเดือน,ประจำปี - ประกันชีวิต - ลาบวช (สำหรับพนักงานชาย) - งานสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด
17/1 ม.8 84220
เว็บไซต์: www.seatranferry.com
ใช้งานแผนที่