บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด คือ Partner ทางด้าน Logistics ที่ เหมาะสม คุ้มค่า และ เพื่อส่งเสริมการค้า ให้แก่ลูกค้า ที่ดีที่สุด ในภูมิภาค AEC และ จะดำรงอยู่ถึงความรับผิดชอบสูงสุด ต่อ ลูกค้า คู่ค้า สังคม พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น
ขณะนี้บริษัทฯ กำล้งขยายกิจการ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาความสามารถ และต้องการความท้าทายในการทำงานเข้ามาร่วมงาน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันกลุ่ม
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ฝึกอบรมพนักงานตามสายงาน และอื่น ๆ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือค่าจัดงานฌาปนกิจ
  • - เงินรางวัลประจำปีและการปรับเงินเดือนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ชั้น 2 พระราม 3 ซอย 22/1
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่