ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP
สวัสดิการ
 • We offer
 • 1. วันหยุดประจำปี ตามประเพณี ปีละ 16 วัน
 • 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
 • 3. เงินรางวัล / โบนัส (ตามผลงาน)
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์
 • 5. สวัสดิการด้านการประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตเนื่องจาก เจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • 6. วันลาพิเศษ โดยได้รับค่าจ้าง (อุปสมบท , สมรส , คลอดบุตร , พิธีณาปนกิจ , ลาเพื่อระดมพล และลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้)
 • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8. เงินชดเชย กรณีเกษียณอายุ
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (นอกเหนือ กองทุนประกันสังคม) และผู้ป่วยใน
 • 10. เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเวร ค่าทักษะการเทหล่อ
 • 11. เงินยืมสวัสดิการ และเงินยืมบริษัทฯ
 • 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 • 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เช่น สมรส , งานฌาปนกิจ , คลอดบุตร , อุปสมบท
 • 14. ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
 • 15. ซื้อสินค้าราคาพิเศษ และร้านค้าสวัสดิการ
 • 16. ทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตร
 • 17. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 4 ชุด และรถรับส่งพนักงาน 11 เส้นทาง
 • 18. สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์
 • 19. กิจกรรมสันทนาการ
 • 20. ทัศนาจรประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่ และงานแข่งขันกีฬาสี
20 ตำแหน่ง
1.
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2.
15 ต.ค. 62
ช่างเจียระไน Mold
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
3. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
พ่อบ้าน (พนักงานประจำ)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคไฟฟ้า " ด่วน "
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
5.
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
12,500-18,000 บาท
6.
15 ต.ค. 62
พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
disabled person icon
สำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
7.
15 ต.ค. 62
นักการภารโรงทั่วไป "พนักงานประจำ"
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน + โอที
8. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ออกแบบ Design (แม่พิมพ์โลหะ)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
9. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
10. Urgently Required
15 ต.ค. 62
New Product Disign Engineer/ วิศวกรออกแบบผภิตภัณฑ์ใหม่
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
11.
15 ต.ค. 62
วิศวกร พัฒนาระบบฐานข้อมูล
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
12. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
13. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ BOI และบัญชีอาวุโส ( Sr. Accountant & BOI )
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
14.
15 ต.ค. 62
Programmer
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
15. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
Machinery Maintenance Engineering Engineer
pinlocation
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามตกลง + ประสบการณ์
16.
15 ต.ค. 62
ช่างประจำเครื่อง CNC
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
17. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
วิศวกรประกันคุณภาพ QA Engineer
pinlocation
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
18.
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
19.
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
20. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
ช่างประกอบแม่พิมพ์โลหะ
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
ติดต่อ
เลขที่ 64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-312-4190-5 ต่อ 451 (โรงงานกิ่งแก้ว) 061-413-9053
แฟกซ์: 02-312-4185
เว็บไซต์: www.fec-corp.com
วิธีการเดินทาง
- รถรับส่งพนักงาน 13 สาย , - รถประจำทาง 2 แถวบางพลี - ลาดกระบัง (สีฟ้า)
ใช้งานแผนที่