บริษัท จุลสิน จำกัดได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบันประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายนำ ผลไม้ 25% ตราฮันนี่คุ และขนมเยลลี่ ทางบริษัทต้องการรับสมัคร บุคลากรที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบสูง ความกระตือรือร้นมาทำงาน กับบริษัทฯในตำแหน่งดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จุลสิน จำกัด
99 หมู่ 8 10540