บริษัท เอส บี สยาม จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ทาวเวอร์ เครน , กระเช้าไฟฟ้า , ลิฟท์
สวัสดิการ
  • - มีเบี้ยเลี้ยง กรณี ออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
  • - มีเบี้ยขยัน
  • - มีโบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - วันหยุดประจำปีและวันหยุดพักผ่อนตามกฎหมายแรงงาน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ปรับเงินเดือน
  • - กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • - เที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เอส บี สยาม จำกัด
25 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.sbsiam.com
ใช้งานแผนที่