สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. เบิกค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม 3. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 4. เงินช่วยเหลือประจำปี 5. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) 6. ชุดยูนิฟอร์ม 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Filatex Public Co., Ltd.
888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.thaifilatex.com
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเพลินจิตทางออกที่2 - รถโดยสารประจำทาง สาย 511 562 48 40 25 เพลินจิตฝั่งใต้
ใช้งานแผนที่