สวัสดิการ
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. เบิกค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
  • 3. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
  • 4. เงินช่วยเหลือประจำปี
  • 5. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
  • 6. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
Thai Filatex Public Co., Ltd.
888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.thaifilatex.com
วิธีการเดินทาง
  • - รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเพลินจิตทางออกที่2
  • - รถโดยสารประจำทาง สาย 511 562 48 40 25 เพลินจิตฝั่งใต้
ใช้งานแผนที่