บริษัท แทเจ้น จำกัด
ส่งออก-นำเข้าอะไหล่รถจักรยานยนต์
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แทเจ้น จำกัด
719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น11 โซนดี1 ถนนพระราม 9 10310