บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการปั๊มขึ้นรูปโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มีพนักงานประมาณ 300 ท่าน
สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.เบี้ยขยัน 4. ค่าอาหารกลางวัน 5.รถ รับ-ส่ง 6. ชุดฟอร์มปีละ 1 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ 7. สวัสดิการสะสมอายุงาน 8.ทุนการศึกษาบุตร 9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ และสมรส 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และอื่นๆ 11.ประกันชีวิตหมู่
ติดต่อ
บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด
864 ถนนหลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: http://www.ki-groupthailand.com
ใช้งานแผนที่