กลุ่มบริษัทวีอาร์พี (VRP HOLDING LIMITED) ประกอบด้วย บริษัทในเครือ 6 บริษัท ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน, วิศวกรรม, การขนส่ง และการผลิตเครื่องวัดไฟฟ้า อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2550 ดังนี้
1. VRP Engineering & Trading Co.,Ltd.
- ศูนย์ติดตั้ง NGV, สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ปตท.,ศูนย์จำหน่ายรถยนต์และรถโดยสาร NGV/LPG
2. VRP Inter Logistics Co.,Ltd.
- ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ บ.ปตท., ขนส่งระหว่างประเทศ, เช่ารถ NGV/LPG
3. VRP Energy & Construction Co.,Ltd.
- งานโยธา และก่อสร้าง, งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล, งานระบบขุดเจาะน้ำมันบนบก (Onshore) ปตท สผ, งานระบบวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ CNG,N2,H2O,CO2
4. Yuttasart Engineering Co.,Ltd.
-ธุรกิจด้านการทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพเดิม(Non Destructive Testing,NDT), งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ(Inspection & Certification)
5. Eastern Products & Technology Co.,Ltd.
-ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่อวัดพลังงานไฟฟ้า (กฟภ), ระบบเครื่องวัดอัจฉริยะ (Automatic Meter Intelligence), ธุรกิจหลอดประหยัดพลังงาน (LED)
6. Genius GPS Technology Co.,Ltd.
- ศูนย์ติดตั้งระบบติดตามเชิงป้องกันการโจรกรรมรถยนต์, GPS (Global Positioning System), ศูนย์ติดตั้งระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด CCTV
สวัสดิการ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - เงินพิเศษตามผลงาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - ที่พัก (เฉพาะตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
VRP HOLDING LIMITED
123 / 471 หมู่ 3
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: vrp-engineeing.co.th
ใช้งานแผนที่