บริษัท เอพีเอส เวิลด์ไวด์ จำกัด
บริษัท เอพีเอส เวิลด์ไวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบแฟชั่น เพื่อตลาดอเมริกาและยุโรป จึงมีความต้องการเปิดรับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร ดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เงินรางวัล
  • - เงินสะสมพิเศษ
  • - โบนัสประจำปี
  • - วันหยุดประจำปี
  • - ท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอพีเอส เวิลด์ไวด์ จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120