ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบ้านหนองร่อง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหินและทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง ด้วยการขุดจากพื้นที่ที่ดินกรรมสิทธิ์ และมีฝ่ายซ่อมแซมเครื่องกลหนัก มีพนักงาน 40+ คน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบ้านหนองร่อง
307 ม.4 ตำบลบ้านเป้า อ.เมือง
ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
วิธีการเดินทาง
กิโลเมตรที่ 7-8 ถนนห้วยเป้ง ใกล้กับป้อมตำรวจบ้านเอื้อม
ใช้งานแผนที่