บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทดำเนินการผลิตแผงวงจรรวม (IC) โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น Mold IC และ Driver IC บริษัทเริ่มก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี คศ. 1990 ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงมาแล้วกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. อาหารราคาสวัสดิการ / ข้าวฟรี 3. รถรับส่ง 4. ค่ารักษาพยาบาล 8,000 บาทต่อปี 5. ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่1/39 หมู่5 13210