บริษัท มิโยชิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน, ประกันชีวิต, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ค่ากะ,รถรับส่งสายชลบุรี เเละบางนา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิโยชิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
66 ม. 5 ถ.บางนา-ตราด ก.ม. 37 21480