ไอ คอน โฮมพลัส โฮม รีโมเดลลิ่ง
ไอคอนโฮมพลัส(Icon Home Plus) ให้บริการปรับปรุง ที่พักอาศัยเต็มรูปแบบ การทำงานของบริษัท ยึดหลักมาตรฐานวิศวกรรม,ความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยทางบริษัทฯมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นบุุคคลที่มีความกระตื้นรื้อร้น มีความารับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลงาน และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือน
  • 2. เบี้ยเลี้ยง
  • 3. โบนัส
  • 4. ชุดฟอร์ม
  • 5. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 6. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 7. ประกันสังคม และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ไอ คอน โฮมพลัส โฮม รีโมเดลลิ่ง
55/8-9 หมู่ 11 ต.บึงคำพร้อย
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.iconhomeplus.com
ใช้งานแผนที่