เป็นธุรกิจให้เช่ารถกึ่งพ่วงพร้อมตู้เเละยางเปิดดำเนินการมาเเล้ว 10 ปี เป็นธุรกิจของคนไทย
สวัสดิการ
  • - โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานปีละครั้ง
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่
  • - เงินเครื่องแบบประจำปีและเครื่องแบบประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุ(ผ่านการทดลองงาน)
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าน้ำมันคำนวณจากราคาปัจจุบัน หากต้องใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  • - เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  • - ฝึกอบรมพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.พี.ทวีทรัพย์ จำกัด
4/18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขประยูร
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.kp-website.com