เป็นธุรกิจให้เช่ารถกึ่งพ่วงพร้อมตู้เเละยางเปิดดำเนินการมาเเล้ว 10 ปี เป็นธุรกิจของคนไทย
สวัสดิการ
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานปีละครั้ง - ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ - เงินเครื่องแบบประจำปีและเครื่องแบบประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ(ผ่านการทดลองงาน) - ประกันสังคม - ค่าน้ำมันคำนวณจากราคาปัจจุบัน หากต้องใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว - เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต - ฝึกอบรมพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.พี.ทวีทรัพย์ จำกัด
4/18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขประยูร
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.kp-website.com